دریافت فایل بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفت

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری (فصل 2)

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)

دریافت فایل بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام (فصل 2)

دریافت فایل بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

دریافت فایل بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

دریافت فایل بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده

دریافت فایل بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده ‏اند